2003rok

Dokonano wyboru nowych władz Oddziału, Zarząd ukonstytuował się następująco:

Zygmunt Maśnica zostaje wybrany prezesem Okręgu Poznań, prezesem VI Regionu oraz Wiceprezydentem Zarządu Głównego PZHGP. Zarząd Oddziału sprzedaje samochód-kabinę IVECO a zakupuje specjalistyczną kabinę niemiecką na samochodzie MANN która wraz z przyczepą może pomieścić ponad 5000 gołębi.

2007rok

Walne Zebranie wybiera nowy Zarząd Oddziału w składzie:

Zaprzestaje działalności Sekcja Opalenica której członkowie przechodzą do Sekcji Grodzisk. Z nowym rokiem 2008 z Oddziału odchodzi największa Sekcja Nowy Tomyśl, która gromadzi przewidzianą w statucie ilość członków i zakłada nowy Oddział 0445 Nowy Tomyśl II. Zarząd Okręgu zatwierdza tą działalność. W 2010r. po rozwiązaniu Oddziału Poznań-Zachód po 8 latach nieobecności do Oddziału powraca Sekcja Buk. Na koniec kadencji Oddział składa się z 3 Sekcji i 132 członków.

2011rok

Delegaci na Walnym Zebraniu obdarzają zaufaniem ten sam Zarząd Oddziału co przed 4-laty oraz decydują zmianie nazwy na Oddział 0284 Grodzisk Wlkp. Na półmetku kadencji na skutek zaprzestania działalności przez Jacka Odważnego wiceprezesa ds. gospodarczych, Zarząd powołuje w jego miejsce Szymona Radzińskiego z Wolsztyna.

W okresie minionym hodowcy z Oddziału osiągnęli wiele wspaniałych sukcesów lotowych na szczeblu okręgu, VI Regionu, Mistrzostwa Polski, oraz reprezentowania naszego kraju na Olimpiadach. Przypomnę tylko ich nazwiska; Popiół, Szaranek, Maśnica, Tonder i inni. Z Oddziału wyszło kilku wspaniałych działaczy wielkiego formatu którzy ujawnili się w Okręgu , w VI Regionie i w Zarządzie Głównym. Aktualnie 3 naszych zasłużonych hodowców otrzymało godności Członka Honorowego. Oto ich nazwiska wg kolejności przyznania:

1. Stefan Tonder 2. Edward Pankowski 3. Kazimierz Tonder.

W niniejszym sprawozdaniu wykazano imiennie tylko tych działaczy związkowych, którzy sprawowali funkcje przewodnie w poszczególnych Zarządach byłej Grupy Lotowej i Oddziału w różnych okresach i sprawdzali się w mniej lub bardziej udanych decyzjach organizacyjnych. Jednak na przestrzeni lat były setki dziś bezimiennych hodowców-działaczy, którzy sprawowali różne funkcje jako członkowie Zarządów, Komisji Rewizyjnych i Komisji Dyscyplinarnych lub też Komisji Lotowych. Wszystkich z nas i każdego z osobna w tej działalności kierowała zawsze miłość do naszego gołębia pocztowego, idea hodowania go, lotowania, dociekania, skąd się bierze jego mądrość, że tak urzeka nasze zmysły i nasze serca. Z tych też powodów byliśmy i jesteśmy gotowi świadczyć naszej organizacji wiele sił, serca i zaangażowania, po to by się rozwijała, by była potrzebna w naszym codziennym życiu i życiu naszego kraju.

Opracował na podstawie zachowanych dokumentów oraz własnych zapisów – Stefan Tonder.