Marketing bezpośredni najskuteczniejszą formą działania

Pod enigmatycznym pojęciem marketingu kryje się proces społeczny, w którym jednostki i grupy otrzymują to, czego potrzebują poprzez tworzenie, oferowanie i wymianę towarów oraz usług. Jednak hasłowa i bardziej przystępna definicja tego zjawiska brzmi: „zaspokajać potrzeby, osiągając zysk”.
Osiąganie celów marketingowych jest możliwe dzięki dobrze opracowanej strategii. Do jej realizacji przydatne są bardziej lub mniej oczywiste formy marketingu.Liczne badania potwierdzają, iż marketing bezpośredni zapewnia najszybszy i najskuteczniejszy kanał dotarcia do konsumenta.
Jednak aby poznać receptę na sukces, należy zaznajomić się i przyswoić wcześniej wspomniane formy marketingu bezpośredniego, które ułatwią tworzenie i realizację strategii. Wśród nich wyróżniamy między innymi :
1. Sprzedaż ,,twarzą w twarz’’- czyli bezpośredni kontakt sprzedawcy i nabywcy
2. Marketing pocztowy – polegający na wysyłaniu pojedynczych przesyłek zawierających ogłoszenia
3. Marketing za pośrednictwem katalogów- wysyłanie katalogów drogą elektroniczną i pocztową
4. Telemarketing- wykorzystanie telefonu do bezpośredniej sprzedaży
5. Marketing za pośrednictwem telewizji – oferowanie usług za pomocą reklam i programów telewizyjnych
6. Marketing online – oferowanie i promowanie usług za pomocą portali internetowych
Bezpośrednie formy marketingu zapewniają najwyższą skuteczność i profesjonalizm.