W największych światowych korporacjach programy tworzenia znaków tożsamości spisane są w grubych tomach. Twój program w tej dziedzinie zapewne dopiero powstaje w twej głowie albo w wyobraźni dla ciebie pracującego grafika. Gdyby go spisać, zająłby może jedną czy dwie strony i opisywałby standardy graficzne, jakim powinno odpowiadać twoje logo. Na przykład mógłby podawać jakie wymiary powinien mieć znak graficzny twojej firmy, w jakim miejscu znak ten należy zamieścić na papierze firmowym oraz w ogłoszeniach reklamowych, a także mógłby wyjaśniać, jak powinny wyglądać pozostałe elementy graficzne, np. jakiej użyć czcionki, jakiego koloru itp. Jeśli do opracowania wszystkich reklam zatrudniasz stale tę samą agencję reklamową lub tego samego grafika, nie musisz opracowywać pisemnych standardów dla znaków tożsamości swojej firmy. Agencja reklamowa bądź wspomniany grafik niemal automatycznie zastosują te standardy, a nawet powinni je spisać na własny użytek. Jeśli jednak do wykonania swych reklam zatrudniasz różnych drukarzy, grafików, artystów malarzy oraz różne publikacje, opracowane na piśmie standardy pełnią wówczas istotną rolę zapewniając coś, o czym w tej książce tak często mówimy, a mianowicie: jednolitość reklamy.