W świecie grafiki i reklamy określenie „znaki tożsamości firmy” (ang. corporate identity) odnosi się do znaku graficznego oraz do wszelkich elementów pochodnych, które identyfikują twe przedsiębiorstwo, takich jak papier firmowy, wizytówki, pojazdy, szyldy na placówkach handlowych, dokumenty wystawiane odbiorcom itp. Znaki tożsamości firmy to nie reklama. Ponieważ jednak używasz ich w reklamie oraz ponieważ w widoczny sposób odzwierciedlają one twoje upozowanie, siłą rzeczy mają przemożny wpływ na twą reklamę. Znak graficzny albo czcionka graficzna to najważniejszy element w twoim programie tworzenia znaków tożsamości dla firmy. (Być może nie zdajesz sobie sprawy, że w ogóle masz taki program, jednak w lepszej lub gorszej postaci program taki już istnieje, bądź też już wkrótce go zastosujesz.) Program tworzenia znaków tożsamości dla firmy to zbiór zasad, które podają, jak powinien wyglądać każdy element, po którym można będzie rozpoznać twą firmę. Obejmuje to projekt znaku graficznego, dobór kolorów firmy, dobór czcionek we wszelkich tekstach, sposób rozmieszczenia ilustracji, a także zalecane proporcje między znakiem graficznym oraz innymi ilustracjami czy tekstem w materiałach reklamowych twojej firmy.