Większość działających w Polsce agencji reklamowych opłaty za swe usługi pobiera na zasadzie prowizji – system ten omawiamy poniżej. Są też jednak agencje, które wyznaczają konkretne stawki za konkretne usługi. I tak agencja reklamowa w mieście średniej wielkości może żądać około 2 milionów złotych za wyprodukowanie reklamówki radiowej z udziałem dwóch lektorów i z licencjonowaną muzyką. Ceny wzrastają, jeśli zechcesz użyć wyszukanych efektów specjalnych (dodatkowo 1,5 do 3 min. zł), czy też specjalnie skomponowanej piosenki reklamowej (tzw. dżingiel, ang. jingle – dodatkowo 1,2 min. zł). Znana agencja w Warszawie może mieć stawki wyższe o 25 procent, albo nawet i więcej. Warto pamiętać, że mówimy tu tylko o kosztach wyprodukowania reklamy, bez wykupienia miejsce gazecie czy na antenie. Część, a niekiedy nawet całość zapłaty, jaką otrzymuje agenc _ reklamowa, nie musi być bezpośrednio pokrywana przez ciebie Tradycyjnie bowiem agencje reklamowe czerpią część lub nawet całe;. swych dochodów z prowizji, jakie płacą im media (gazety, rozgłośna radiowe itp.) Załóżmy na przykład, że agencja Karwowski i spółka działając na rzecz firmy ABC Majsterkowania, wykupiła w czasopiśmie Domowe Naprawy powierzchnię reklamową za kwotę 50 mln zł Firma ABC Majsterkowania zapłaci agencji 50 mln zł.