1952 rok

Z powstałych po wojnie oddziałów III-16 Zbąszyn, III-44 Nowy Tomysl,III-45 Grodzisk Wlkp. III-72 Buk powstaje III-VIII Grupa Lotowa Nowy Tomysl. Pierwszy skład Zarządu Grupy Lotowej to:

Organizuje się pierwsze nie łatwe loty konkursowe, wylania pierwszych mistrzów lotowych. W 1954r.pomimo odbycia 4 lotów konkursowych dla gołębi dorosłych, mistrzów lotowych nie wylania się, gdyż w czasie konkursowym nie powrócił żaden gołąb. Jednak lotowano wtenczas na własny Regulamin Lotowy który z góry określał czas lotu pierwszych gołębi.

1955rok

Dwie kolejne kadencje Zarząd Grupy Lotowej działał w składzie:

W tych latach gołębię hodowców przynależnych do III-VIII Grupy Lotowej pokonują coraz dalsze odległości. W kraju jest to już Sokółka ca-500 km. Z zagranicy Schwerin ca-360 km, Kanał Kiloński ca-500 km, Cieśnina Skagerrak ca-700km, oraz Londyn ca-1000km. Jednak wyniki z tych lotów są mierne i biorą w nich udział nieliczni hodowcy z niewielka ilością gołębi.

1961rok

Zmienia się skład Zarządu Grupy Lotowej na:

Do Grupy Lotowej dołącza nowopowstały oddział III-30 Lwówek, którego członek Stanisław Vogel w następnej kadencji zostaje wybrany skarbnikiem Grupy.

Na skutek waśni i nieporozumień pomiędzy Zarządem Grupy a oddziałem III-44 Nowy Tomyśl, ci ostatni za zgodą Zarządu Okręgu w Poznaniu przechodzą do III-I Grupy Lotowej Poznań. Stan taki trwa do 1967r. Podczas pamiętnego zebrania pojednawczego któremu przewodniczy prezes Okręgu Mieczysław Zakrzewski, na zawal serca umiera założyciel Grupy i jej pierwszy prezes Wacław Milczyński – mając 60 lat. Jednak aktyw Grupy Lotowej szybko się dogaduje i znów jak przed laty panuje jedność i zgoda. Nowym sekretarzem Grupy zostaje wybrany Bronisław Puszczewicz z Nowego Tomyśla.

1969rok

Sytuacja w Grupie Lotowej się stabilizuje. Na Walnym Zebraniu wybrany zostaje nowy Zarząd:

W tym składzie Zarząd Grupy Lotowej działa przez jedna 3-letnia kadencje.

1972rok

Walne Zebranie wybiera nowe władze. Ścisły Zarząd składa się z:

Na terenie całego kraju wszystkie Oddziały zostają przemianowane na Koła. Zarząd Okręgu do naszej Grupy Lotowej przydziela nowopowstałe Koło Sieraków.

1976rok

Od tego roku następuje reorganizacja w całym PZHGP. Zlikwidowane zostają Grupy Lotowe i Koła. W ich miejsce powstają Oddziały i Sekcje. Oddział Nowy Tomyśl po weryfikacji liczy 4 Sekcje tj. Nowy Tomyśl, Grodzisk, Buk, Sieraków i 175 członków. Na podstawie już nowego statutu Związku, Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze dokonuje wyboru władz Oddziału na nową już 4-letnią kadencje. Zarząd ukonstytuował się następująco:

Taki skład Zarządu Oddziału utrzymał się przez 10 lat, z taką różnica że, w ostatniej kadencji sekretarza Henryka Kusiora zastąpił Jerzy Mleczak też z Nowego Tomyśla.

Lata 70-siąte to powolne przechodzenie z transportu kolejowego na transport samochodowy. Najpierw czyni to Zarząd Okręgu w Poznaniu organizując loty okręgowe szybkimi i wygodnymi samochodami. Oddział własną kabiną na loty wyjeżdża w 1978 r. Pojazd-Nysa mógł zabrać tylko 1200 gołębi, co w najbliższym czasie okaże się stanowczo niewystarczająco, gdyż nowych członków wciąż przybywa, wzrasta też poziom organizacyjny jak i sportowy. Zarząd Okręgu przydziela do Oddziału Sekcje Wronki. W 1985roku na półmetku 3 kadencji z dalszego kierowania Oddziałem rezygnuje Florian Silski, a z funkcji sekretarza Jerzy Mleczak. Na wniosek Floriana Silskiego nowym prezesem zostaje wybrany Stefan Tonder, wiceprezesem ds. lotowych Kazimierz Pietrzak z Grodziska a sekretarzem Zenon Ruta z Nowego Tomyśla. Do Oddziału przystępuje nowopowstała Sekcja Pniewy. Tym samym liczba członków wzrasta do 215.