W dzisiejszych czasach coraz więcej osób żyje w ciągłym biegu. Pogoń za karierą oraz dobrymi zarobkami to tylko jedne z wielu przyczyn takiego zjawiska. Kwestia ta dotyczy również osób uczących się. Praktycznie od najmłodszych lat, dzieci uczone są życia w ciągłym pośpiechu i biegu. Maluch stopniowo przystosowywane są na przykład do wczesnego wstawania oraz przyzwyczajane są do obowiązków, Następuje to oczywiście w sposób stopniowy i nie może mieć drastycznego charakteru. Prawdziwa pogoń i pęd życia zaczyna się jednak dopiero z chwilą pójścia na studia. Wtedy właśnie młode osoby dowiadują się o trudach dorosłych oraz o odpowiedzialności, która będzie na nich od tego czasu spoczywała aż do śmierci. Istnieje jednak wiele rozwiązać, które ułatwiają życie studentom. W celu łatwego przepływu informacji popularne stały się na przykład ogłoszenia dla studentów. Zależnie od typu ogłoszenia mogą być one zamieszczane w Internecie lub w prasie. Najważniejsze jest oczywiście dotarcie do szerokiego grona studentów, co jest jedyną gwarancją sukcesu.